Z hlediska budoucí údržby energeticky nenáročné nemovitosti představují výhodnou koupi, ať již ve městě nebo na vesnici. Jak ale rozpoznat tento druh nemovitostí a vědět, na co se při pořizování nového bydlení zaměřit?

Odpověď na tuto otázku poskytuje PENB neboli průkaz energetické náročnosti budov, který zájemcům o investici do nemovitosti poskytne důležité informace. Průkaz hodnotí výši předpokládané energie nutné pro běžný chod budovy, a konkrétně zahrnuje položky jako vytápění, ohřev vody, osvětlení a další. Rázem tak budete mít představu, na kolik by vás nemovitost každoročně vyšla z hlediska útraty za energii.

Existuje několik různých kategorií úspornosti, sahajících od kategorie A až po kategorii G. Přičemž platí, že kategorie A, potažmo ještě B, bývají nejúspornější, a spadají do nich nízkoenergetické domy, pasivní domy a nulové domy.

PENB se ovšem nevztahuje pouze na rodinné domy. Stejně tak dnes existuje povinnost nechat průkaz vyhotovit i v případě prodeje či pronájmu jiného typu budovy nebo její pouhé části. Celková platnost průkazu pak činí deset let, pokud tedy v daném období nedojde k výraznější proměně budovy, která by ovlivnila například způsob vytápění.

Nechat PENB zpracovat ovšem není zadarmo. Jeho cena není fixně stanovená, závisí na typu a velikosti nemovitosti i na již dostupných podkladech a informacích. Cena zpravidla nicméně začíná na sumě činící přibližně čtyři tisíce korun.