Praha hodlá letos na opravy věnovat celkem čtyři miliardy korun. Oprav by se mělo dočkat více míst v Praze, například Barrandovský most, tramvajové koleje na Smíchově a Štěrboholské radiály.

Aby v rámci oprav nedocházelo ke kolapsům dopravy, bude za tímto účelem vytvořen speciální koordinační tým, jehož úkolem bude na uzavírky a omezení dopravy dohlížet. Tým budou tvořit zástupci magistrátního odboru investic, dopravního podniku, Institutu plánování a rozvoje, Pražských vodovodů a kanalizací a zástupci technické správy komunikací. Jeho vytvoření koordinuje Adam Scheinherr, který zastává pozici radního pro dopravu.

Z plánované investice čtyři miliardy pak největší část bude věnována na výkup pozemků pro jižní část vnějšího okruhu a přípravu metra D. Pro Scheinherra je prioritou právě úprava metra. Při návrhu oprav však čelil více potížím, z nichž nejvýraznější byly zdlouhavé výkupy pozemků. V tuto chvíli jsou již nicméně všechny pozemky v prvním úseku Nové Dvory – Pankrác vykoupené či vznikly dohody s vlastníky, a Scheinherr věří, že se podaří uzavřít úspěšně dohody i v druhé části úseku. Dle jeho názoru tyto dohody prospějí i vlastníkům pozemků, neboť jim město přivede desetitisíce cestujících denně.

Povinností Prahy jakožto města je dle Scheinherra zajistit kvalitní přestupy na tramvaj, autobus a parkoviště. Protože je nicméně pro město příliš nákladné, aby se o všechny stanice staralo samo, do popředí je stavěna vize společného podniku, který rozvoj usnadní.

A co opravy budou znamenat pro obyvatele? Na jednu stranu by mohly usnadnit cestování po Praze a přilákat do ní víc lidí, kteří o přesunu do hlavního města uvažovali, ale doposud si nebyli jistí. Na druhou stranu by uzávěrky a omezení v dopravě mohly zkomplikovat práci těch, kteří již zaměstnání a bydlení v Praze mají. Budeme se tedy muset nechat překvapit a sledovat, jak se celá situace tento rok vyvine.