Pro všechny případné zájemce o pořízení nemovitosti máme dobrou i špatnou zprávu. Protože stejně jako všechny oblasti života, ani trh s nemovitostmi není černobílý.

Začněme napřed tou dobrou zprávou. Růst cen nemovitostí se konečně letos zmírnil. Došlo k tomu v druhém čtvrtletí tohoto roku, kdy rychlost poklesla z 9,6 procent na 8,7 procent. Ačkoliv tak dříve Česká republika patřila v tomto směru k druhé nejhorší v EU, hned po Maďarsku, nově ji přeběhly státy jako Portugalsko, Lucembursko, Lotyšsko a Chorvatsko. Přesto stále ČR stoupáním cen nemovitostí více než dvojnásobně překračuje průměr EU, který činí 4,2 procenta.

Tím ale výčet dobrých zpráv končí. Ačkoliv tempo růstu cen mírně pokleslo, ceny nemovitostí jsou i nadále vysoké. Důvodem je na těchto stránkách již v minulosti zmíněná nedostatečná výstavba, která se palčivě projevuje zejména v hlavním městě. I když se v Praze momentálně staví více bytů než předtím, stále jde o stěží polovinu z potřebného počtu.

Možné řešení chybějících nemovitostí v Praze by mohla představovat aktivnější výstavba rodinných domů umístěných za Prahou. Rozmáhá se tak fenomén, kdy se zejména rodiny s dětmi přesunují do rodinných domů mimo hlavní město, ať už protože nemohou nalézt v Praze domov odpovídající velikosti nebo si ho nemohou dovolit. Statistiky hovoří jasně. Rodinných domů se za tento rok ve středních Čechách začalo stavět přibližně 3358, zatímco v Praze toto číslo činí pouze 250. Do budoucna tak můžeme očekávat stále větší množství lidí, kteří budou za prací dojíždět.

Ani ze světového hlediska si Česká republika nevede nejlépe. V EU je možná na šestém místě v žebříčku zemí s nejrychlejším růstem cen nemovitostí, ale v rámci celého světa se propracovala dokonce na třetí místo! Předběhly ji pouze Čína a Malta.